מנוי ל 13 סרטים -אמצע שבוע
מנוי ל 13 סרטים -אמצע שבוע
מינוי ל 12 חודשים
מנוי ל 6 סרטים -אמצע שבוע
מנוי ל 6 סרטים -אמצע שבוע
מינוי ל 12 חודשים
מנוי ל 10 סרטים - כל השבוע
מנוי ל 10 סרטים - כל השבוע
מינוי ל 12 חודשים
מנוי ל 4 סרטים - טרום בכורה + הרצאה
מינוי ל 12 חודשים